Đăng Ký Vé

  * Lưu ý : Mỗi hành khách chỉ được mang hành lý xách tay không vượt quá 7 kg và kích thước 3 chiều (dài, rộng, cao) không được vượt quá 115cm (56 cm x 36 cm x 23cm ) không hút thuốc, không mang đồ có mùi .